Stručná česká gramatika pro cizince

ISBN – 9788090541504

EAN – viz příloha

Autor – kolektiv autorů

Název – Stručná česká gramatika pro cizince

Doporučená maloobchodní cena – 165 Kč

Anotace – Předkládaná mluvnice češtiny je určena zahraničním

studentům, kteří se již pohybují v českém prostředí. Stávající spisovná

norma pro české tvarosloví a pravopis je v ní redukována tak, aby

odpovídala současnému běžně užívanému jazyku a pomohla cizincům

kultivovat již získané znalosti češtiny. Nejpodrobněji je zpracováno

tvarosloví, které je rozděleno do oddílů podle slovních druhů. Knížka je

výbornou pomůckou k přípravě na přijímací zkoušky na vysoké školy, je

povinnou pomůckou např. při studiu češtiny např. na Vysoké škole

ekonomické v Praze.

Obálka v elektronické podobě – viz příloha

Sazba DPH – nejsem plátce DPH

Žánr – čeština pro cizince – učebnice

Vazba – V2

Hmotnost – 180 g

Rozměry – 296 x 210 mm