Alenka

Kniha je bohatě ilustrovaná – množství obrázků ulehčuje porozumění neznámým slovům a urychluje jejich zapamatování.

Ke knize je přiloženo CD – doslovný záznam psaného textu.

Publikace je doplněna o nepřekladový slovníček problematických slov – jejich význam je vysvětlen pomocí synonym a ukázán na příkladu konkrétních vět.

V závěru knihy jsou cvičení s klíčem – zde si můžete zopakovat a upevnit slovní zásobu, která je použita v textu, a procvičit si jednoduché gramatické jevy.

Knížka je vhodná pro dospělé, ale i pro děti.

Hodí se pro práci při výuce v jazykových školách.

Je určena všem, kteří si chtějí číst.